Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Koběrská, Simona
  Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení podnikové výkonnosti s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část představuje systém měření výkonnosti a teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Pevnostně deformační analýza uložení vyvažovacího hřídele 

  Král, Martin
  Zadáním této diplomové práce je provést návrh a kontrolu šroubového spojení vývažků a hřídele. Dále je úkolem provedení pevnostní a deformační analýzu vyvažovací hřídele v MKP systému, zhodnocení zjištěných výsledků a ...
 • Studie rozmístění dílů SCR systému na traktoru s pevnostní analýzou vybraných komponentů 

  Polnický, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou výfukového systému pro splnění emisních norem Stage IV. Jsou probrány mechanismy vzniku emisních složek a systémy nutné pro jejich snížení. Součástí je analýza umístění komponent ...
 • Torzní kmitání tříválcového motoru s vyvažovací hřídelí 

  Jurík, Juraj
  Obsahom tejto diplomovej práce je analýza torzného kmitania trojvalcového motora s vyvažovacím hriadeľom. V rešeršnej časti práce je spracovaný kinematický a dynamický rozbor kľukového mechanizmu. Rovnako je v rešeršnej ...
 • Vyvážení tříválcového traktorového motoru 

  Přeslička, Jaroslav
  Práce se zabývá analýzou vyvážení daného klikového mechanismu. V úvodní části je řešena kinematika klikového mechanismu. Dále se text zabývá dynamikou klikového mechanismu s využitím bodového výpočtového modelu a možnostmi ...