Now showing items 1-6 of 6

 • Obytný soubor "Letňanské Zahrady" v Praze - stavebně technologický projekt 

  Faltys, David
  Předmětem Diplomové práce je stavebně technologické řešení hrubé spodní stavby objektu E, F, G a podzemních garáží, které patří do souboru obytných budov „Letňanské zahrady“ v Praze. Práce obsahuje časový a finanční plán, ...
 • Polyfunkční dům 

  Fux, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního třípodlažního domu. Návrh obsahuje volbu konstrukčního systému, volbu zdiva, oken, návrhem základových patek, schodiště, množstvím parkovacích ploch, odvodněním ploché střechy, ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Liberci 

  Plachý, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými etapami ve výstavbě bytového domu Komenského v Liberci, konkrétně jeho založení a navazující etapu horní hrubé stavby – monolitického železobetonového skeletu. Situačně je stavba ...
 • Stavebně technologický projekt haly Argos Elektro v Ostravě 

  Vrána, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro výstavbu skladovací a administrativní haly Argos Elektro v Ostravě. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, časový plán stavby, zprávu zařízení staveniště, ...
 • Stavebně technologický projekt opravny zemědělské techniky v Oticích 

  Stiborský, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro výstavbu ocelové haly zemědělského podniku v Oticích. Ten zahrnuje studii realizace hlavních technologických etap objektu, řešení hlavních dopravních ...
 • Výstavba objektu mateřské školy, Brno - Ivanovice, stavebně technologická příprava stavby. 

  Pivcová, Tereza
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby mateřské školy v Brně Ivanovicích. Cílem diplomové práce je návrh časových, finančních a věcných zdrojů. Práce obsahuje harmonogram, zařízení staveniště, ...