Now showing items 1-3 of 3

 • Obytný soubor "Letňanské Zahrady" v Praze - stavebně technologický projekt 

  Faltys, David
  Předmětem Diplomové práce je stavebně technologické řešení hrubé spodní stavby objektu E, F, G a podzemních garáží, které patří do souboru obytných budov „Letňanské zahrady“ v Praze. Práce obsahuje časový a finanční plán, ...
 • Reálné rozdělení nemovitosti areálu autoservisu 

  Hrdličková, Eliška
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení možností reálného rozdělení areálu autoservisu jako první možnosti při vypořádání spoluvlastnictví v případě že nedojde k dohodě mezi spoluvlastníky. V rámci teoretické části práce ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Liberci 

  Plachý, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými etapami ve výstavbě bytového domu Komenského v Liberci, konkrétně jeho založení a navazující etapu horní hrubé stavby – monolitického železobetonového skeletu. Situačně je stavba ...