Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce pozadí z několika fotografií 

    Hrebíček, Martin
    Tato práce se zabývá rekonstrukci pozadí z několika fotografií. Klade si za cíl odstranit z fotografií neţádoucí objekty, které můţou například představovat lidi, zvířata anebo dopravní prostředky. Porovnává a opisuje různé ...
  • Skrytí dat v počítačových sítích 

    Hrebíček, Martin
    Tato diplomová práce se zaobírá skrytím dat v internetovém provozu. Obsahuje popis systému pro zákonné odposlechy. Následně jsou uvedené různé možnosti skrytí dat. Praktická část práce se zabývá přenosem dat protokolů HTTP ...