Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti 

    Hriadeľ, Ondřej
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze ...
  • Návrh počítačové sítě pro kanceláře technické podpory 

    Hriadeľ, Ondřej
    Tato bakalářská práce navrhuje počítačovou síť pro kanceláře technické podpory nově vznikající pobočky zahraniční firmy. První část práce analyzuje aktuální stav počítačové sítě, požadavky na software a hardware a také ...