Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vodohospodářských opatření v malém povodí 

    Hrnčíř, Rudolf
    Diplomová práce je zaměřena na návrhy vodohospodářských opatření, které slouží k zachycení a odvedení přívalových vod, jenž ohrožují intravilán obce Starovice. V diplomové práci je posouzena míra erozního smyvu půdy na ...
  • Návrh vodohospodářských opatření v povodí 

    Hrnčíř, Rudolf
    Práce obsahuje návrh vodohospodářských opatření, které slouží k zachycení přívalových vod, jenž ohrožují intravilán obce Starovice. V práci je posouzena míra erozního smyvu půdy na řešených pozemcích. K posouzení míry ...