Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace procesního systémového inženýrství 

    Hrncsjarová, Hana
    Diplomová práce je zaměřena na seznámení s moderními technikami a postupy procesního systémového inženýrství pro identifikaci úspor energie. Procesní systémové inženýrství je v tomto případě aplikováno na problematiku sítí ...
  • Energeticky soběstačný dům 

    Hrncsjarová, Hana
    Bakalářská práce se zabývá problematikou energeticky soběstačných domů. Jedná se o rešerši požadavků a technických aplikací použitelných při návrhu energeticky soběstačného domu. Dále jsou uvedeny některé právní předpisy ...