Now showing items 1-2 of 2

  • Jeřábová kočka 

    Hrnko, Lukáš
    Práce pojednává o konstrukčním návrhu zdvihového ústrojí jeřábové kočky pro zadanou nosnost 50000kg a zdvih při předpokládaném použití jeřábu v těžkém provozu. Práce obsahuje návrh kladkostroje obsahující návrh vhodného ...
  • Návrh koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou 

    Hrnko, Lukáš
    Práce pojednává o konstrukčním návrhu koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou vodíkového reaktoru vysokoteplotní difuzní polovodičové pece. Práce obsahuje shrnutí informací o polovodičových difuzních pecích, ...