Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna pro práci s tetraedrální sítí 

    Hromádka, David
    Mnoho inženýrských aplikací v architektuře, medicíně a strojírenství potřebuje vytvářet modely prostoru pro potřeby různých numerických výpočtů (např. FEM simulace). Tetraedrální sítě jsou jednou z perspektivních reprezentací ...
  • Modifikované zásobníkové automaty 

    Hromádka, David
    Tato práce zavádí omezené Hromádkovy automaty jako rozšíření zásobníkových automatů. Toto rozšíření spočívá v~tom, že automat může za běhu vytvářet nové zásobníky, vkládat do nich symboly vstupní abecedy, spojovat je a ...