Now showing items 1-5 of 5

 • Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty 

  Chytka, Miroslav
  Cílem diplomové práce na téma „Regionální a strukturální politika EU – ekonomické a právní aspekty“ je popis všech důležitých aspektů regionální politiky EU a představení této politiky v rámci zcela konkrétního dotačního projektu.
 • Rozdíly ve financování stavebních podniků z pohledu jejich velikosti 

  Procházková, Jana
  Cílem práce je porovnat rozdíly ve financování podniků podle velikosti podniku, právní formy a objemu zakázek. První část práce obsahuje seznámení se základními pojmy a rozděleními, týkající se podniků, právních forem, ...
 • Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy 

  Stěnička, Petr
  Diplomová práce na téma “Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy“ se zabývá zhotovením finanční analýzy zvoleného stavebního podniku. Na základě účetních výkazů daného stavebního podniku, ...
 • Výběr zhotovitele u veřejných zakázek na stavební práce 

  Brázdová, Eva
  V této práci se autor zaměřil na seznámení se s procesem zadávání veřej-ných zakázek, podrobné zmapování složení a počtu kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií. Pro analýzu těchto předpokladů a kritérií využil ...
 • Způsoby finacování developerského projektu 

  Vrbík, Vít
  Téma diplomové práce – Způsoby financování developerského projektu. Developerský projekt bude na začátku práce stručně popsán. V praktické části se bude rozebírat externí financování bankou z obou pohledů (banky i developera) ...