Now showing items 1-2 of 2

  • Jednoduchý diktovací systém 

    Hromádko, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou jednoduchého diktovacího systému. Vysvětluje metody používané pro rozpoznávání řeči a popisuje existující systémy. Návrh systému je zaměřen především na tvorbu gra fického ...
  • Změna rychlosti (synchronizace) přehrávání videa v závislosti na rychlosti řeči 

    Hromádko, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením přehrávače VLC o metodu PSOLA. Tato metoda umožňuje měnit rychlost přehrávání videa při zachování základního tónu a srozumitelnosti řeči.