Now showing items 1-2 of 2

  • Alfa Romeo - konstrukční řešení od historie po současnost 

    Hrouzek, Jan
    Tato bakalářská práce uvádí přehled konstrukčních řešení používaných automobilkou Alfa Romeo za celou dobu její existence. V první části je okrajově nastíněna historie Alfa Romeo. V další části se zabývá jednotlivými ...
  • Píst zážehového motoru na CNG o výkonu 140 kW 

    Hrouzek, Jan
    Diplomová práce se zabývá pístem pro upravený motor 1.4 TSI od koncernu Volkswagen. Je proveden výpočet kinematiky a silového působení klikového mechanismu motoru pro otáčky 6071 min-1 v programu Mathcad Prime. Dále práce ...