Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení bezpečnosti soustruhu S-28/750 

    Hrozek, Petr
    Tato práce řeší bezpečnost strojního zařízení. Jsou zde uvedeny a vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení definované normou ČSN EN 61508 a ČSN EN ISO 12100 a dále pak metody posouzení ...
  • Průmyslová vjezdová vrata 

    Hrozek, Petr
    Tato práce navrhuje celkové konstrukční řešení pro průmyslovou vjezdovou bránu a kontrolní výpočty pro zvolený pohon a rám brány. Práce obsahuje výpočet pro návrh pohonu, pevnostní výpočty a celkovou výkresovou dokumentaci.