Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace VBA pro tvorbu faktur 

    Hrtánek, Róbert
    Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie, ktorá bude určená na tvorbu faktúr, ich editáciu a prevod do formátu PDF. Jej hlavnou úlohou bude zjednodušenie a urýchlenie práce pri tvorbe faktúr predovšetkým u ...
  • Návrh databázového modelu pro systém na tvorbu elektronických obchodů 

    Hrtánek, Róbert
    Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciou kľúčových vlastností a najnovších trendov v oblasti používania a funkcionality elektronických obchodov a následný návrh databázového modelu systému, ktorý bude reflektovať na ...