Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrický podvěsný kladkostroj 

    Hruška, Miroslav
    Tématem této bakalářské práce je elektrický podvěsný kladkostroj, určený pro nosnost 1500kg. Je vypracována technická zpráva obsahující výpočet a návrh elektrických pohonů zdvihu a pojezdu kladkostroje včetně kontroly ...
  • Hydrodynamická ložiska šestiválcového vznětového motoru 

    Hruška, Miroslav
    Tato diplomová práce se věnuje hydrodynamickým kluzným ložiskám hnacího ústrojí řadového šestiválcového vznětového traktorového motoru. V úvodní části je sestaven přehled soudobě používaných ložiskových materiálů a ...