Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh doporučení pro rozšíření investičního portfolia. 

    Hruška, Vojtěch
    Tato práce se zabývá formováním doporučení pro rozšíření investičního portfolia podílového fondu. Cílem je vybrat perspektivně se vyvíjející firmy z odvětví, na které je zaměřena investice fondu a za pomoci ekonomických ...
  • Strategie rozvoje podniku 

    Hruška, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje podniku. V tomto případě je zkoumanou společností jedna z největších světových autopůjčoven, respektive její česká odnož. Tato práce zkoumá společnost za použití analytických ...