Now showing items 1-1 of 1

  • 2D a 3D simulace elektrických polí VN zdroje 

    Kováč, Martin
    V diplomovej práci sa autor zaoberá problematikou simulácii elektromagnetických polí ako aj ich použitím v elektrotechnickej praxi pri návrhu elektrotechnických zariadení. V prvej časti práce je pojednávané o 3 programoch ...