Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace moderních technologií pro výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilu 

  Hruška, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilu Renault Megane. Z hlediska plnění funkce a nutnosti dodržení rozměrové přesnosti vybraných součástí, byla data pro výrobu získána ...
 • Asfaltocementový beton 

  Hruška, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá využitím vrstvy asfaltocementového betonu do vozovek pozemních komunikací, popisuje její základní vlastnosti a objasňuje stav současné platné legislativy. Dále se věnuje laboratornímu návrhu ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění dílu pro vstřikovací formu 

  Hruška, Lukáš
  Cílem této diplomové práce byl návrh na zefektivnění procesu obrábění dílu pro vstřikovací formu. V práci byl popsán původní stav obrábění dílu vstřikovací formy z hlediska technologie třískového obrábění, zahrnující popis ...