Now showing items 1-18 of 18

 • Abstrakce dynamických datových struktur s využitím šablon 

  Malík, Viktor
  Cieľom tejto práce je návrh analýzy tvaru haldy vhodnej pre potreby analyzátora 2LS. 2LS je nástroj pre analýzu C programov založený na automatickom odvodzovaní invariantov s použitím SMT solvera. Navrhované riešenie ...
 • Automatizovaná detekce datových typů ve strukturách 

  Oháňka, Martin
  Tato práce se zabývá syntézou datových struktur pro účely testování softwaru. Konkrétně se práce věnuje analýze reálných dat za účelem detekce datových typů pro následné generování testovacích dat. Analýza dat je prováděna ...
 • Bezdrátová senzorová síť 

  Hruška, Martin
  Bezdrátové senzorové sítě (WSN) se skládají z kombinace několika výkonných zařízení (označovaných jako „base stations“ nebo „sink“, dále základna) a velkého počtu (1000 - 1000000) levných zařízení (označovaných jako „nodes“, ...
 • Detekce charakteristických bodů obličeje v telerentgenovén snímku 

  Hruška, Martin
  Popis telerentgenových snímku a charakteristických bodu na lebce pro kefalometrické analýzy. Teoretický rozbor digitálního obrazu a úpravy snímku pred samotnou detekcí. Výber možných metod pro stanovení charakteristických ...
 • Efektivní algoritmy pro práci s konečnými automaty 

  Hruška, Martin
  Nedeterministické konečné automaty jsou používány v mnoha oblastech informatiky, mimo jiné také ve formální verifikaci, při návrhu číslicových obvodů nebo pro reprezentaci regulárlních jazyků. Jejich výhodou oproti ...
 • Efektivní algoritmy pro stromové automaty 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navržení efektivních algoritmů pro testování jazykové ekvivalence a inkluze stromových automatů a dále pak implementace těchto algoritmů jako rozšíření knihovny VATA. Nejprve je provedena rešerše ...
 • Efektivní analýza stochastických biochemických systémů 

  Tušimová, Lucia
  Cieľom tejto práce je zefektívniť výpočet biochemických reakčných sietí. Na modelovanie biochemických systémov pomocou numerických metód sa používajú Markovove reťazce v spojitom čase. Problémom pri biochemických reakciách ...
 • Efektivní funkcionální knihovna pro konečné automaty 

  Říha, Jakub
  Konečné automaty jsou důležitou matematickou abstrakcí. Ve formální verifikaci se konečné automaty používají ke stručné reprezentaci regulárních jazyků. V této souvislosti se používají operace nad konečnými automaty, jako ...
 • Knihovna pro konečné automaty a převodníky 

  Bieliková, Michaela
  Konečné automaty majú široké uplatnenie v informatike, okrem iných vo formálnej verifikácii, modelovaní systémov a spracovaní prirodzeného jazyka. Avšak modely skutočne reprezentujúce realitu bývajú veľmi komplikované a ...
 • Nástoj pro abstraktní regulární stromový model checking 

  Mráz, Patrik
  Formálna verifikácia sa zaoberá dokazovaním korektnosti systému podľa daných špecifikácií.Jej potrebu znásobuje stále väčšia rozšírenosť počítačov a neustály rast zložitosti aj rozsiahlosti vyvíjaných systémov. Cieľom tejto ...
 • Nástroj pro abstraktní regulární model checking 

  Chalk, Matěj
  Metody formální verifikace mohou poskytnout automatizované ověření korektnosti softwaru (stavěné na matematických základech), což je velmi důležité. Jednou z těchto metod je abstraktní regulární model checking, jenž používá ...
 • Návrh zdroje elektrické energie se Savoniovým rotorem 

  Hruška, Martin
  Bakalářská práce pojednává o možnosti získávání elektrické energie z energie větru. Zdroj elektrické energie se Savoniovým rotorem byl navržen a vytvořen jako výukový model, navržený podle dostupných materiálů. Bylo provedeno ...
 • Podpora průběžné integrace v rámci systému Copr 

  Klusoň, Martin
  Práce se zabývá implementací průběžné integrace pro build systém Copr. Implementace využívá framework Citool a jeho moduly, které se již používají pro průběžnou integraci build systému Koji. Výsledný systém umožňuje ...
 • Překladač z fragmentu jazyka C do nástroje ARTMC 

  Marušák, Matej
  S narastajúcou komplexitou softvérových programov je stále viac a viac žiadaná automa- tizovaná analýza a verifikácia týchto programov. Výskumná skupina VeriFIT na Fakulte informačních technologií Vysokého učení technického ...
 • Redukce automatů používaných ve filtraci síťového provozu 

  Semrič, Jakub
  Cieľom tejto práce je navrhnúť škálovateľné metódy pre redukciu nedeterministických konečných automatov používaných vo filtrácii paketov. Uvádzame dva prísty redukcie automatov založené na elminácii stavov. Aby sme dosiahli ...
 • Rozšíření modulů OpenStack pro platformu Ansible 

  Šamalík, Adam
  OpenStack je cloudová platforma s distribuovanou architekturou, jejíž instalace je velice komplexní. V této práci navrhnu Ansible Playbook (automatický instalační skript), který OpenStack nainstaluje.
 • Verifikace ukazatelových programů pomocí lesních automatů 

  Hruška, Martin
  V této práci je rozvíjena existující metoda pro shape analýzu programů založená na lesních automatech. Dále je také vylepšována implementace této metody, nástroj Forester. Lesní automaty jsou založeny na stromových automatech, ...
 • Vylepšení nástrojů pro práci se soubory deltarpm 

  Chalk, Matěj
  Na platformě Fedora se používají balíčky RPM pro instalaci softwaru. Každá verze takto distribuovaného softwaru odpovídá samostatnému souboru RPM. Aktualizace softwaru pak odpovídá stáhnutí velkého souboru RPM, který je ...