Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení pracovních podmínek a motivace zaměstnanců. 

    Vítek, Kamil
    V diplomové práci se budu zabývat současnou motivací a pracovními podmínkami zaměstnanců. Provedu analýzu firmy dotazníkovým šetřením a osobní konzultací se všemi zúčastněnými v podniku. Na základě zjištěných nedostatků ...