Now showing items 1-1 of 1

  • Použité jaderné palivo - současnost a budoucnost jeho využití 

    Hruškovič, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá použitým jaderným palivem a možnostmi s jeho nakládáním. První kapitola se věnuje teoretickému úvodu, kde je vysvětlen jaderný palivový cyklus, popsán radioaktivní odpad a použité jaderné ...