Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení teploty v místnosti 

    Hruškovský, Antonín
    Tato práce se zabývá výrobou pokojového termostatu pro regulaci teploty v domě či bytu. V textu jsou popsány typy senzorů pro měření teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. Z těchto typů senzorů je ...
  • Záznamník EKG dat 

    Hruškovský, Antonín
    Diplomová práce se zabývá problematikou dlouhodobého záznamu EKG signálu, který je v medicíně využíván pro sledování srdečních anomálií. V první části práce se autor věnuje vysvětlování obecných pojmů. Vysvětluje metody ...