Now showing items 1-9 of 9

 • Co(II)-Based single-ion magnets with 1,1 '-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphine) metalloligands 

  Hrubý, Jakub; Dvořák, Dalibor; Squillantini, Lorenzo; Mannini, Mateo; van Slageren, Joris; Herchel, Radovan; Nemec, Ivan; Neugebauer, Petr (Royal Society of Chemistry, 2020-09-07)
  Herein, we report on investigations of magnetic and spectroscopic properties of three heterobimetallic Fe(ii)-Co(ii) coordination compounds based on the tetracoordinate {CoP2X2} core encapsulated by dppf metalloligand, ...
 • Deposition of Tetracoordinate Co(II) Complex with Chalcone Ligands on Graphene 

  Hrubý, Jakub; Vavrečková, Šárka; Masaryk, Lukáš; Sojka, Antonín; Navarro Giraldo, Jorge Andres; Bartoš, Miroslav; Herchel, Radovan; Moncol, Ján; Nemec, Ivan; Neugebauer, Petr (MDPI, 2020-11-01)
  Studying the properties of complex molecules on surfaces is still mostly an unexplored research area because the deposition of the metal complexes has many pitfalls. Herein, we probed the possibility to produce surface ...
 • Depozice molekulárních magnetů na „2D“ materiály 

  Vavrečková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá depozicí jedmolekulárních magnetů na 2D materiály a studiem jejich chování na površích. Teoretická část pojednává o jednomolekulárních magnetech, způsobech jejich depozice a vybraných 2D ...
 • Ideální oběhy přeplňovaných spalovacích motorů 

  Hrubý, Jakub
  Cílem práce je popis různých druhů přeplňování jako jedné z nejdostupnějších metod zvyšování výkonu a účinnosti spotřeby paliva atmosférických motorů současnosti. Hlavním aspektem je termodynamická stránka daného tématu, ...
 • Nízkoteplotní vytápění 

  Hrubý, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotní otopné soustavy do multifunkční dřevostavby. Zdrojem tepla pro podlahové vytápění je tepelné čerpadlo typu země-voda. Po krátkém úvodu do problematiky a teoretickém rozboru ...
 • Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur 

  Hrubý, Jakub
  Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. ...
 • Příprava a charakterizace hybridních materiálů na grafenové bázi 

  Hrubý, Jakub
  Grafen v kombinaci s komplexy kovů by mohl poskytnout nové přísutpy v hybridních materiálech založených na grafenové bázi a v oblasti molekulárního magnetismu. Obě témata jsou velmi diskutovaná jako taková, nicméně, výzkumu ...
 • Studie chování paramagnetických molekul na površích 

  Bouček, Martin
  Tato práce se zabývá chováním paramagnetických molekul ftalokyaninu měďnatého (CuPC), heminu a bis(dibenzoylmethan) měďnatého [Cu(dbm)2] na površích skla a polykrystalického zlata, v případě [Cu(dbm)2] i na povrchu grafenu. ...
 • Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin 

  Hrubý, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá využitelností druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin ve formě samozhutnitelných zálivek. Takto upravenou zeminu je možné využít jako náhradu za zásypový materiál pro ...