Now showing items 1-4 of 4

 • Nízkoteplotní vytápění 

  Hrubý, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotní otopné soustavy do multifunkční dřevostavby. Zdrojem tepla pro podlahové vytápění je tepelné čerpadlo typu země-voda. Po krátkém úvodu do problematiky a teoretickém rozboru ...
 • Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur 

  Hrubý, Jakub
  Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. ...
 • Příprava a charakterizace hybridních materiálů na grafenové bázi 

  Hrubý, Jakub
  Grafen v kombinaci s komplexy kovů by mohl poskytnout nové přísutpy v hybridních materiálech založených na grafenové bázi a v oblasti molekulárního magnetismu. Obě témata jsou velmi diskutovaná jako taková, nicméně, výzkumu ...
 • Studie chování paramagnetických molekul na površích 

  Bouček, Martin
  Tato práce se zabývá chováním paramagnetických molekul ftalokyaninu měďnatého (CuPC), heminu a bis(dibenzoylmethan) měďnatého [Cu(dbm)2] na površích skla a polykrystalického zlata, v případě [Cu(dbm)2] i na povrchu grafenu. ...