Now showing items 1-2 of 2

  • Doúprava pitné vody v místě její spotřeby 

    Hrubý, Ladislav
    Tato bakalářská práce se zabývá problémem znečištění pitné vody v průběhu její dopravy ke spotřebiteli, zejména pak znečištění těžkými kovy jako olovo a měď a shrnuje metody, kterými by se dali tyto znečišťující látky ...
  • Nejlepší dostupné prvky pro vodojemy 

    Hrubý, Ladislav
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou jednotlivých prvků vodojemů, jejich porovnáním a popisem jejich vlastností. V první části jsou obsaženy základní informace týkající se návrhu objemu akumulace. Následuje stěžejní ...