Now showing items 1-1 of 1

  • Nejlepší dostupné prvky pro vodojemy 

    Hrubý, Ladislav
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou jednotlivých prvků vodojemů, jejich porovnáním a popisem jejich vlastností. V první části jsou obsaženy základní informace týkající se návrhu objemu akumulace. Následuje stěžejní ...