Now showing items 1-6 of 6

 • 3D Controller 

  Hrubý, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The following arctilce deals with problems of scanning of device position in space, processing of collected data about its position and sending these data to end device. In scope of this work will be created controller ...
 • Měření vibrací a rázů pro analýzu kolizních srážek 

  Andruška, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku detekcie kolízií satelitov typu CubeSat s mikroskopickými časticami vesmírneho odpadu a meteoroidov. Cieľom práce je priblížiť metódy detekcie, popísať rôzne snímače na ...
 • Multiple Output Power Supply Module For Space Applications 

  Hrubý, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The purpose of this article is to describe design and implementation of multiple output power supply unit. Main goal is to create forward converter with cross-coupling of output lines, which would significantly increase ...
 • Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace 

  Hrubý, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem spínaného zdroje s dodržením návrhových pravidel pro dosažení vysoké spolehlivosti. V práci jsou rozebrány základní topologie neizolovaných a izolovaných spínaných zdrojů používaných v ...
 • Počítačové rozhraní pro ovládání inteligentních světel pomocí protokolu DMX-512 

  Fučík, Stanislav
  Bakalářskáprácesezabývávytvořenímgrafickéhorozhraníproovládánísvětelnétechniky za použití protokolu DMX512. Grafické rozhraní je realizováno, jako webová aplikace (frontend), která komunikuje skrze API s konzolovou aplací ...
 • Prostorový ovladač 

  Hrubý, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou snímání polohy zařízení v prostoru, zpracování dat o jeho poloze a odesílání těchto dat dále do koncového zařízení. V rámci této práce bude vytvořen prostorový ovladač, který bude ...