Now showing items 1-3 of 3

 • Performance of Small and Medium-sized Enterprises in the Chemical Industry in the Czech Republic – An Exploratory Analysis 

  Hrubý, Vojtěch; Koráb, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-07)
  Purpose of the article: The purpose of this article is to assess the performance of small and medium-sized firms in the chemical industry in the Czech Republic using a selected group of financial indicators with the aim ...
 • Teplárna na biomasu 

  Hrubý, Vojtěch
  Obsahem práce je zpracovat podklady spotřeby tepla v obci Velký Karlov a za stávající centrální výtopnu navrhnout teplárnu na biomasu. Pomocí technicko-ekonomického vyhodnocení ročního provozu teplárny zhodnotit vhodnost ...
 • Zásobování energiemi v potravinářském podniku 

  Hrubý, Vojtěch
  Větrání, ventilace, klimatizování a vytápění sloužící k udržování stanovených podmínek, tj. teploty, vlhkosti a hygienických požadavků na čistotu vzduchu výrobních a jiných prostorách sebou přináší různé složité procesy ...