Now showing items 1-6 of 6

 • Dřeviny ve veřejném městském prostoru 

  Markevičová, Vendula
  Dizertační práce pojednává o vzájemném vztahu mezi dřevinami a veřejným městským prostorem, respektive mezi architektonickou kompozicí a jejími prvky. Dřeviny, zejména stromy, podléhají stejným estetickým zákonitostem, ...
 • Extenzivní výsadby z pohledu udržitelného rozvoje měst 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Z pohledu současného vývoje urbánního prostředí měst je zapotřebí utvářet jejich životní prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje, který respektuje a vytváří přirozené podmínky pro život, i pro generace další. ...
 • Formování zeleně v interiéru městského prostředí 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Městský interiér je chápán jako volný, nezastavěný, obvykle veřejný prostor – ulice, náměstí, nábřeží, pasáže. Tento veřejný prostor je dále vymezen architekturou, terénními úpravami a v neposlední řadě zelení. Obvykle je ...
 • Městská dopravní tepna souběžně parkem 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Doprava? nebo Park? Zapotřebí je obojí. Zajímavým fenoménem současné doby se stává skloubení obou těchto městotvorných prvků v jednom místě. V některých městech tak vznikají nové městské parky či veřejné prostory v úseku ...
 • Principy formování zeleně jako součásti městského interiéru 

  Hrubanová, Denisa
  Prostředí městského interiéru nejčastěji slouží jako místo, kde se odehrávají různá setkávání a společenské události. Tato prostranství tak ožívají díky lidem, kteří dávají těmto prostorům opodstatnění a smysl. Z tohoto ...
 • Zeleň městského interiéru 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Městský interiér zaujímá v urbánním prostředí velmi důležitou pozici. Veřejná prostranství center bývají často prvními místy, které lidé navštíví a tedy i místy jejich prvních dojmů. Upravenost a čistota městského interiéru ...