Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konkurenční strategie pro firmu XY 

    Hrubeš, Tomáš
    Cílem této práce je návrh konkurenční strategie námi zvolené firmy. Rozebereme stávající strategii pomocí získaných informací. V této práci se budeme zabývat konkurenčním prostředím ve kterém se každá firma nachází. Ve ...
  • Rodinný dům s provozovnou 

    Hrubeš, Tomáš
    Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu. Objekt je umístěn v obci Drahobuz v rovinatém terénu a je koncipován pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Rodinný dům je navržen ...