Now showing items 1-18 of 18

 • Analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači 

  Kus, Václav
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači. Pro studování chaotického chování dynamických systémů mohou být použity systémy třídy C. Jako vhodná cesta k modelování ...
 • Audio výkonový zesilovač 2 x 500 W 

  Petrgál, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá nízkofrekvenčnými koncovými zosilňovačmi, ich rozdelením, dôležitými parametrami a zapojeniami. Ďalej sa zaoberá základným druhom predzosilňovačov, zdrojmi napájania, obvodmi ochrán zosilňovača ...
 • Automatizované měření charakteristik dvojbranů v DC, AC a časové oblasti 

  Káňa, Vojtěch
  Tato diplomová práce pojednává o automatizovaném měření dvojbranů ve frekvenční, časové a stejnosměrné oblasti. Postupně je zde rozvedeno několik teoretických základů, zabývající se touto problematikou. Zejména různé typy ...
 • Behaviorální modely aktivních prvků s nezávislým víceparametrovým elektronickým řízením 

  Novotný, Jakub
  Tato práce je zaměřená na behaviorální modelování aktivních prvků s nezávislým víceparametrovým elektronickým řízením za použití komerčně dostupné součástkové základny. Práce v první části pojednává o modelování aktivních ...
 • Bezdrátové teplotní čidlo s indikací vysoké teploty 

  Dvořák, Petr
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového teplotního čidla při vysoké teplotě. Rozebírá různé varianty teplotních čidel. Dále práce popisuje bezlicenční frekvenční pásma (ISM), ve kterých bude možno komunikovat bezdrátovými ...
 • Digitálně řízený zdroj generující proudové impulzy nastavitelného náběhu a trvání 

  Dujíček, Martin
  Diplomová práce se věnuje návrhu digitálně řízeného zdroje pro tvorbu proudových impulzů o jmenovité úrovni v řádu jednotek ampér s nastavitelnou dobou náběhu a délky trvání impulzu. Zařízení je realizováno pomocí zdroje ...
 • Elektronická aktivní zátěž pro podporu laboratorní práce – studium proveditelnosti 

  Němec, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá aktivními elektronickými zátěžemi se zaměřením především na zátěže pro střídavé vstupní signály. Rozebírá princip a pracovní režimy DC i AC zátěží a věnuje se také základním vlastnostem ...
 • Laboratorní přípravek s analogovou výpočetní jednotkou AD538 

  Hruboš, Zdeněk
  Analogové násobičky jsou obvody, které realizují násobení dvou analogových signálů. Můžou být vytvořeny vhodným zapojením diskrétních součástek (dle funkce). V dnešní době se však z pravidla jedná o integrované obvody, s ...
 • Nastavitelný časový spínač pro třífázový motor 

  Motyčka, Lukáš
  Práce popisuje několik možných řešení nastavitelného časového spínače, jako jsou monostabilní klopné obvody (MKO), asynchronní a synchronní čítače a mikrokontroléry. Dále se zabývá problematikou spínání třífázových ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače 

  Malina, Vítězslav
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem kompletního audio výkonového zesilovače v provedení stereo a s výkonem minimálně 2x75W. Zesilovač obsahuje přepínání vstupů mezi mikrofonem a linkovým vstupem, korekční předzesilovač ...
 • Návrh optického převodníku pro EMC 

  Štěpánek, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem optického převodníku sloužícího k přenosu signálu v rámci měření elektromagnetické kompatibility zarušeným prostředím. V úvodní části je rozebráno šíření rušivých signálů a jejich měření, ...
 • Návrh ozvučovací aparatury 

  Košarišťan, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem ozvučovací aparatury. V první části jsou teoreticky vysvětleny hlavní části aparatury, jako jsou mikrofony, zesilovače, korektory, výhybky, reprosoustavy a reproduktory. Další část je ...
 • Návrh teplotního čidla 

  Bílý, Stanislav
  Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci zařízení pro měření teploty se signalizací vysoké teploty. V první části je proveden rozbor teplotních čidel. Jsou zde uvedeny druhy, vlastnosti a porovnání čidel. V druhé části ...
 • Oscilátory generující nekonvenční signály 

  Hruboš, Zdeněk
  Dizertační práce se zabývá elektronicky nastavitelnými oscilátory, studiem nelineárních vlastností spojených s použitými aktivními prvky a posouzením možnosti vzniku chaotického signálu v harmonických oscilátorech. Jednotlivé ...
 • Principy generování RF signálů - laboratorní přípravek 

  Uhliar, Marek
  Práca sa zaoberá návrhom, simuláciou a vyhotovením laboratórneho prípravku. Hlavný zámer práce je návrh a realizácia jednoduchého šumového generátora, zdrojov signálu, zmiešavača a slučky fázového závesu pre potreby výuky.
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Götthans, Jakub
  Obsahem této práce je návrh a realizace bezdrátové sítě WLAN ve společnosti GK SERVIS, spol. s r.o. Navržená koncepce byla ověřena měřením funkčnosti, zabezpečení a spolehlivosti. Samotná práce je rozdělena na teoretickou, ...
 • Stopky pro měření sportovních klání 

  Tajč, Martin
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronických stopek pro měření sportovních klání. Stopky jsou zaměřeny pro použití při hasičských závodech. První část práce se zaměřuje na blokové schéma stopek a na rozbor ...
 • Syntéza obvodových prvků s fraktální dynamikou 

  Domanský, Ondřej
  Prvním cílem této diplomové práce je objasnit tématiku týkající se obvodových prvků s fraktální dynamikou, naznačit jejich základní vlastnosti a možné aplikace v analogových elektronických obvodech se soustředěnými parametry. ...