Now showing items 1-3 of 3

 • Detekce útoků DoS a DDoS pomocí záznamů NetFlow 

  Huňka, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím záznamů NetFlow pro detekci útoků DoS a DDoS. Na základě poznatků získaných analýzou útočného provozu je implementován plugin pro exportér sondy FlowMon, který sleduje různé heuristiky ...
 • Pásový dopravník přestavitelný - nosná konstrukce 

  Huňka, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o funkčním výpočtu přestavitelného pásového dopravníku dle normy ČSN ISO 5048 s požadovaným dopravním výkonem 210 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 260 m a výškovým rozdílem 26 m. Dále ...
 • Stavěcí mechanismus štěrbiny kuželového drtiče 

  Huňka, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o tupoúhlých kuželových drtičích a to především o způsobech přestavování jejich výstupní štěrbiny u různých výrobců. Nejvíce prostoru je věnováno funkčnímu výpočtu a následnému konstrukčnímu ...