Now showing items 1-1 of 1

  • Výměna nástrojů u svislého soustruhu 

    Huňka, Radek
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou výměny nástrojů u svislého soustruhu. Konkrétně se jedná o modulární systém aretace vřetena ve smykadle stroje. V práci jsou znázorněny konstrukční návrhy, ze kterých je vybrána, ...