Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza ocelové konstrukce 

  Nováková, Ľubica
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou ocelové konstrukce. Konstrukce byla modelována ve dvou variantách v programu ANSYS Mechanical. Oba modely byly spočteny nejdřív lineárně, pak nelineární a také byla provedena modální ...
 • Improved Element Erosion Function for Concrete-like Materials with the SPH Method 

  Kala, Jiří; Hušek, Martin (Hindawi, 2016-03-07)
  The subject of the article is a description of a simple test from the field of terminal ballistics and the handling of issues arising during its simulation using the numerical techniques of the finite element method. With ...
 • Londýnské oko 

  Hušek, Martin
  Předmětem diplomové práce je provedení statické analýzy konstrukce Londýnského oka. V prvních kapitolách se práce zabývá přehledem realizovaných konstrukcí typu Ferrisova kola. Hlavní část práce spočívá v analyzování samotné ...
 • Návrh a posouzení dřevěné kopule 

  Hušek, Martin
  Předmětem bakalářské práce je provedení návrhu a posouzení zastřešení tvaru kopule. Úvodní kapitoly jsou věnovány návrhu samotné geometrie kopule s důrazem na její modifikaci pro účely optimalizace tvaru a struktury. ...
 • Návrh formy na vstřikování plastů s horkým vtokovým systémem 

  Okurka, David
  Navrhl jsem formu na vstřikování plastů pro díl „Návlek“, který slouží k vedení posuvného dveřního kování. Součást je vyrobena z materiálu PE – HD a roční velikost výrobní série je 3 000 000 ks. Na základě výpočtů a literární ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Fabík, Pavel
  FABÍK Pavel: Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00, předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu s otvory – dílce z ocelového plechu ...
 • Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model 

  Král, Petr; Hokeš, Filip; Hušek, Martin; Kala, Jiří; Hradil, Petr (IOP Publishing, 2017-06-12)
  Issues concerning the advanced numerical analysis of concrete building structures in sophisticated computing systems currently require the involvement of nonlinear mechanics tools. The efforts to design safer, more durable ...
 • Steel Fibre Reinforced Concrete Simulation with the SPH Method 

  Hušek, Martin; Kala, Jiří; Král, Petr; Hokeš, Filip (IOP Publishing, 2017-06-12)
  Steel fibre reinforced concrete (SFRC) is very popular in many branches of civil engineering. Thanks to its increased ductility, it is able to resist various types of loading. When designing a structure, the mechanical ...
 • Studie styčníků rámových ocelových konstrukcí 

  Cikánek, Ondřej
  Diplomová práce „Studie styčníků rámových ocelových konstrukcí“ se zabývá analýzou některých typů rámových ocelových styčníků, které jsou analyzovány jednak metodou komponent a jednak pomocí specializovaného softwaru ...
 • Technologie tváření tenkých plechů ohýbáním 

  Zrzavý, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá technologii tváření ocelových tenkých plechů ohýbáním. Jedna z části je věnována transferem nových poznatků ze zahraniční odborné literatury z oblasti technologie ohýbáním. V další části je ...
 • Technologie tváření tenkých plechů tažením 

  Vymazal, Aleš
  Předložená bakalářská práce se zabývá technologií tváření tenkých plechů pro rotační i nerotační součásti. Pozornost je zaměřena na transfer poznatků z tažení ze zahraniční literatury. Vybrané vzorce byly porovnány pro ...
 • Technologie výroby krytu 

  Smejkal, Marek
  MAREK SMEJKAL: Technologie výroby krytu. Bakalářská práce kombinovaného studia, bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ. Obor strojní inženýrství. 1. stupeň, 3. ročník, akademický rok 2010/2011. FSI VUT Brno, květen 2011, ...
 • Technologie výroby nerotační součásti s přírubou 

  Přikryl, Zdeněk
  Práce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační ...
 • Technologie výroby víka pro klimatizaci 

  Doležal, Václav
  Bakalářská práce se zabývá plošným tvářením, se zaměřením na základní práci tažení, jako je lemování. Cílem práce je návrh tvářecího nástroje pro výrobu víka klimatizace ze zadaného plechu. Byl proveden experiment k ...
 • Tvařitelnost tenkých ocelových plechů s povrchovou úpravou eloxovaného hliníku 

  Hušek, Martin
  Dizertační práce se zabývá návrhem technologického postupu anodické oxidace (tvorby eloxovaného povlaku) na hliníkovém povlaku v systému ocel – hliník – elox, zjištěním charakteristik tohoto systému, porovnáním se současnými ...
 • Vliv povrchových úprav na kvalitu tvářeného dílce 

  Okurka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem povrchových úprav na kvalitu tvářeného dílce. V úvodu této práce je vysvětleno, proč se povrchové úpravy používají a jaké jsou současné nároky na rozvoj výrobních technologií. Dále ...
 • Výroba součásti z povrchově upraveného plechu 

  Sykáček, Jiří
  SYKÁČEK Jiří: Výroba součásti z povrchově upraveného plechu Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 je zpracován na základě požadavku zákazníka na zhotovení krytu baterií vystaveného riziku koroze. ...
 • Výroba tvarové součásti stříháním 

  Tomášková, Veronika
  Diplomová práce zpracovaná v rámci magisterského studia Strojírenské technologie a průmyslového managementu předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním. Řešená součást je vyrobena z konstrukční oceli EN ...
 • Zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem bakalářské práce je návrh nové technologie pro zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy z korozivzdorné oceli DIN 1.4301 tloušťky plechu 0,8mm. Čtvercové otvory budou zhotoveny do polotovaru plechu s již ...