Now showing items 1-20 of 84

 • Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions 

  Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Kizek, René (MDPI, 2008-09-15)
  Chloride ion sensing is important in many fields such as clinical diagnosis, environmental monitoring and industrial applications. We have measured chloride ions at a carbon paste electrode (CPE) and at a CPE modified with ...
 • Analytické metody na mikrofluidním čipu 

  Slavík, Jan
  Tato práce se zabývá výrobou a otestováním mikrofluidního čipu pro separaci látek. Čip je vyroben ze skla a polymeru. Pro separaci látek je použita elektroforéza a k detekci slouží integrované elektrody.
 • Behaviour of zinc complexes and zinc sulphide nanoparticles revealed by using screen printed electrodes and spectrometry 

  Nejdl, Lukáš; Ruttkay-Nedecký, Branislav; Kudr, Jiří; Kremplová, Monika; Cernei, Natalia Vladimirovna; Prášek, Jan; Konečná, Marie; Hubálek, Jaromír; Zítka, Ondřej; Kynický, Jindřich; Kopel, Pavel; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI AQ, 2013-10-25)
  In this study, we focused on microfluidic electrochemical analysis of zinc complexes (Zn(phen)(his)Cl-2, Zn(his)Cl-2) and ZnS quantum dots (QDs) using printed electrodes. This method was chosen due to the simple (easy to ...
 • Bio-Sensing of Cadmium(II) Ions Using Staphylococcus aureus 

  Sochor, Jiří; Zítka, Ondřej; Hynek, David; Krejčová, Ludmila; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Kynický, Jindřich; Vrba, Radimír; Kizek, René (MDPI, 2011-11-08)
  Cadmium, as a hazardous pollutant commonly present in the living environment, represents an important risk to human health due to its undesirable effects (oxidative stress, changes in activities of many enzymes, interactions ...
 • Biosenzor halogenovaných látek jako přístroj využívající fluorescenční metodu 

  Sedláček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit jako fluorescenční detektor halogenovaných příměsí v okolním prostředí, převážně ve vodě. K excitaci zkoumaného vzoru je použita LED dioda o ...
 • Biosenzory na bázi modifikovaných nanočástic 

  Mihajlović, Ana
  Tato bakalářská práce se zabývá bio senzory na bázi modifikovaných polovodičových kvantových teček (AIIBIII). Tato práce je rozdělena do tří hlavních časti. V první se pojednává o teorii nutné k použití QDs v bioaplikacích, ...
 • Biosenzory na bázi modifikovaných TiO2 nanočástic 

  Valkovičová, Jiřina
  Práce je zaměřena na výrobu deponovaných kvantových teček z oxidu titaničitého za použití nanoporézní masky. Zabývá se zejména jejich luminiscenčními (fluorescenčními) vlastnostmi, díky kterým jsou vhodným základem biosenzoru ...
 • Biosenzory na bázi modifikovaných uhlíkových nanotrubek 

  Ferdusová, Helena
  Tato práce se zabývá biosenzory pro detekci látek v roztocích pomocí modifikovaných uhlíkových nanotrubic. Shrnuje poznatky o uhlíkových nanotrubicích a elektrochemických analytických metodách využitých v této práci. V ...
 • Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids 

  Prášek, Jan; Húska, Dalibor; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (Springer, 2011-05-16)
  The first aim of this study was to fabricate vertically aligned multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs). MWCNTs were successfully prepared by using plasma enhanced chemical vapour deposition. Further, three carbon composite ...
 • Charakterizace dielektrických vrstev na křemíkové desce 

  Fillner, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tenkými oxidovými dielektrickými vrstvami na kremíkovom substráte. Podrobnejšie skúma ich charakterizáciu a jednotlivé hodnoty parametrov vzoriek. Uplatnenie je možné nájsť v použití týchto ...
 • Charakterizace nanostrukturovaných elektrod pro elektrochemické biosenzory 

  Kynclová, Hana
  V dnešní době je přikládáno velké úsilí na zkoumání aplikací nanočástic do biosenzorové techniky. Metodou Elektrochemické Impedanční Spektroskopie a cyklické voltametrie jsme zkoumali vliv zlatých nanočástic na povrchu ...
 • Chemical Sensor Platform for Non-Invasive Monitoring of Activity and Dehydration 

  Solovei, Dmitry; Žák, Jaromír; Majzlíková, Petra; Sedláček, Jiří; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2015-01-14)
  A non-invasive solution for monitoring of the activity and dehydration of organisms is proposed in the work. For this purpose, a wireless standalone chemical sensor platform using two separate measurement techniques has ...
 • Chemical Separation on Silver Nanorods Surface Monitored by TOF-SIMS 

  Petruš, Ondrej; Oriňák, Andrej; Oriňáková, Renáta; Christian, Muhmann; Macko, Ján; Hrdý, Radim; Hubálek, Jaromír; Erdelei, Branislav; Arlinghaus, Heinrich F. (Hindawi, 2017-06-01)
  The article introduces a possible chemical separation of a mixture of two compounds on the metal nanorods surface. A silver nanorods surface has been prepared by controlled electrochemical deposition in anodic alumina oxide ...
 • Development of a magnetic electrochemical bar code array for point mutation detection in the H5N1 neuraminidase gene 

  Krejčová, Ludmila; Hynek, David; Kopel, Pavel; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Trnková, Libuše; Kizek, René (MDPI, 2013-07-15)
  Since its first official detection in the Guangdong province of China in 1996, the highly pathogenic avian influenza virus of H5N1 subtype (HPAI H5N1) has reportedly been the cause of outbreaks in birds in more than 60 ...
 • The development of portable system for unobtrusive perspiration monitoring 

  Solovei, Dmitry; Žák, Jaromír; Sedláček, Jiří; Hubálek, Jaromír (Elsevier, 2012-12-09)
  Portable system for monitoring of excreted fluid through the skin during human activity has been developed and fabricated. The system consists of sensing element that is mounted close to the open skin surface and transmits ...
 • Electrochemical Microsensors for the Detection of Cadmium(II) and Lead(II) Ions in Plants 

  Kryštofová, Olga; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Zehnálek, Josef; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Kizek, René (MDPI, 2010-06-01)
  Routine determination of trace metals in complex media is still a difficult task for many analytical instruments. The aim of this work was to compare three electro-chemical instruments [a standard potentiostat (Autolab), ...
 • Elektronický detektor pro tenkovrstvé mikrosenzory plynů 

  Rozštípil, Jakub
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat elektroniku v podobě SMT přístroje pro tenkovrsvé senzory plynů a nastudovat princip funkce senzorů plynů na bázi polovodivých oxidů. Přístroj obsahuje regulátor ...
 • Elektronický přístroj pro diferenční měření vodivosti 

  Nevrkla, Marek
  Měření elektrolytické vodivosti kapalin patří mezi základní chemické analýzy. Problematika řešená v této práci se zabývá vytvořením měřicího přístroje, který bude schopen v zadaném rozsahu měřit vodivost roztoků. Využití ...
 • Enhanced antibacterial and anticancer properties of Se-NPs decorated TiO2 nanotube film 

  Bílek, Ondřej; Fohlerová, Zdenka; Hubálek, Jaromír (PLOS, 2019-03-08)
  Selenium nanoparticle modified surfaces attract increasing attention in the field of tissue engineering. Selenium exhibits strong anticancer, antibacterial and anti-inflammatory properties and it maintains relatively low ...
 • Exploring Electron Transport and Memristive Switching in Nanoscale Au/WOx/W Multijunctions Based on Anodically Oxidized Al/W Metal Layers 

  Bendová, Mária; Hubálek, Jaromír; Mozalev, Alexander (WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2016-10-06)
  An array of semiconducting tungsten-oxide (WOx) nanorods, 100 nm wide and 700 nm long, is synthesized via the porous-anodic-alumina-assisted anodization of tungsten on a substrate and is modified by annealing in air and ...