Now showing items 1-20 of 57

 • Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions 

  Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Kizek, René (MDPI, 2008-09-15)
  Chloride ion sensing is important in many fields such as clinical diagnosis, environmental monitoring and industrial applications. We have measured chloride ions at a carbon paste electrode (CPE) and at a CPE modified with ...
 • Behaviour of zinc complexes and zinc sulphide nanoparticles revealed by using screen printed electrodes and spectrometry 

  Nejdl, Lukáš; Ruttkay-Nedecký, Branislav; Kudr, Jiří; Kremplová, Monika; Cernei, Natalia Vladimirovna; Prášek, Jan; Konečná, Marie; Hubálek, Jaromír; Zítka, Ondřej; Kynický, Jindřich; Kopel, Pavel; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI AQ, 2013-10-25)
  In this study, we focused on microfluidic electrochemical analysis of zinc complexes (Zn(phen)(his)Cl-2, Zn(his)Cl-2) and ZnS quantum dots (QDs) using printed electrodes. This method was chosen due to the simple (easy to ...
 • Bio-Sensing of Cadmium(II) Ions Using Staphylococcus aureus 

  Sochor, Jiří; Zítka, Ondřej; Hynek, David; Krejčová, Ludmila; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Kynický, Jindřich; Vrba, Radimír; Kizek, René (MDPI, 2011-11-08)
  Cadmium, as a hazardous pollutant commonly present in the living environment, represents an important risk to human health due to its undesirable effects (oxidative stress, changes in activities of many enzymes, interactions ...
 • Biosenzor halogenovaných látek jako přístroj využívající fluorescenční metodu 

  Sedláček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit jako fluorescenční detektor halogenovaných příměsí v okolním prostředí, převážně ve vodě. K excitaci zkoumaného vzoru je použita LED dioda o ...
 • Biosenzory na bázi modifikovaných nanočástic 

  Mihajlović, Ana
  Tato bakalářská práce se zabývá bio senzory na bázi modifikovaných polovodičových kvantových teček (AIIBIII). Tato práce je rozdělena do tří hlavních časti. V první se pojednává o teorii nutné k použití QDs v bioaplikacích, ...
 • Biosenzory na bázi modifikovaných TiO2 nanočástic 

  Valkovičová, Jiřina
  Práce je zaměřena na výrobu deponovaných kvantových teček z oxidu titaničitého za použití nanoporézní masky. Zabývá se zejména jejich luminiscenčními (fluorescenčními) vlastnostmi, díky kterým jsou vhodným základem biosenzoru ...
 • Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids 

  Prášek, Jan; Húska, Dalibor; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (Springer, 2011-05-16)
  The first aim of this study was to fabricate vertically aligned multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs). MWCNTs were successfully prepared by using plasma enhanced chemical vapour deposition. Further, three carbon composite ...
 • Charakterizace dielektrických vrstev na křemíkové desce 

  Fillner, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tenkými oxidovými dielektrickými vrstvami na kremíkovom substráte. Podrobnejšie skúma ich charakterizáciu a jednotlivé hodnoty parametrov vzoriek. Uplatnenie je možné nájsť v použití týchto ...
 • Charakterizace nanostrukturovaných elektrod pro elektrochemické biosenzory 

  Kynclová, Hana
  V dnešní době je přikládáno velké úsilí na zkoumání aplikací nanočástic do biosenzorové techniky. Metodou Elektrochemické Impedanční Spektroskopie a cyklické voltametrie jsme zkoumali vliv zlatých nanočástic na povrchu ...
 • Chemical Sensor Platform for Non-Invasive Monitoring of Activity and Dehydration 

  Solovei, Dmitry; Žák, Jaromír; Majzlíková, Petra; Sedláček, Jiří; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2015-01-14)
  A non-invasive solution for monitoring of the activity and dehydration of organisms is proposed in the work. For this purpose, a wireless standalone chemical sensor platform using two separate measurement techniques has ...
 • Development of a magnetic electrochemical bar code array for point mutation detection in the H5N1 neuraminidase gene 

  Krejčová, Ludmila; Hynek, David; Kopel, Pavel; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Trnková, Libuše; Kizek, René (MDPI, 2013-07-15)
  Since its first official detection in the Guangdong province of China in 1996, the highly pathogenic avian influenza virus of H5N1 subtype (HPAI H5N1) has reportedly been the cause of outbreaks in birds in more than 60 ...
 • Electrochemical Microsensors for the Detection of Cadmium(II) and Lead(II) Ions in Plants 

  Kryštofová, Olga; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Zehnálek, Josef; Hubálek, Jaromír; Babula, Petr; Kizek, René (MDPI, 2010-06-01)
  Routine determination of trace metals in complex media is still a difficult task for many analytical instruments. The aim of this work was to compare three electro-chemical instruments [a standard potentiostat (Autolab), ...
 • Elektronický detektor pro tenkovrstvé mikrosenzory plynů 

  Rozštípil, Jakub
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat elektroniku v podobě SMT přístroje pro tenkovrsvé senzory plynů a nastudovat princip funkce senzorů plynů na bázi polovodivých oxidů. Přístroj obsahuje regulátor ...
 • Flow Injection Analysis Coupled with Carbon Electrodes as the Tool for Analysis of Naphthoquinones with Respect to Their Content and Functions in Biological Samples 

  Babula, Petr; Křížková, Soňa; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Kizek, René (MDPI, 2006-10-01)
  Naphthoquinones are one of the groups of secondary metabolites widespread in nature, where they mostly appear as chromatic pigments. They embody broad-range of biological actions from phytotoxic to fungicidal. An anticancer ...
 • Impedanční spektroskopie organických vodičů a polovodičů 

  Černošek, Michal
  Diplomová práce pojednává o organických materiálech a stanovením jejich elektrických parametrů. V práci jsou zmíněny metody nanášení organických vrstev a způsob jejich měření. Popsané jsou jevy, které jsou pro organické ...
 • Influence of Magnetic Microparticles Isolation on Adenine Homonucleotides Structure 

  Kremplová, Monika; Fialová, Dana; Nejdl, Lukáš; Hynek, David; Trnková, Libuše; Hubálek, Jaromír; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI, 2014-03-01)
  The electroactivity of purine and pyrimidine bases is the most important property of nucleic acids that is very useful for determining oligonucleotides using square wave voltammetry. This study was focused on the electrochemical ...
 • An Investigation of Glutathione-Platinum(II) Interactions by Means of the Flow Injection Analysis Using Glassy Carbon Electrode 

  Zítka, Ondřej; Křížková, Soňa; Adam, Vojtěch; Trnková, Libuše; Hubálek, Jaromír; Kizek, René (MDPI, 2007-07-20)
  Glutathione was discovered by M. J. de Rey Pailhade at the end of the 19th century as the substance (hydrogénant le soufre), which was renamed by F.G. Hopkins in 1921. Hopkins first characterised the compound as a dipeptide ...
 • Iterative Precise Conductivity Measurement with IDEs 

  Hubálek, Jaromír (MDPI, 2015-05-22)
  The paper presents a new approach in the field of precise electrolytic conductivity measurements with planar thin- and thick-film electrodes. This novel measuring method was developed for measurement with comb-like electrodes ...
 • Lactoferrin Isolation Using Monolithic Column Coupled with Spectrometric or Micro-Amperometric Detector 

  Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej; Hubálek, Jaromír; Křížková, Soňa; Trnková, Libuše; Kizek, René (MDPI, 2008-01-24)
  Lactoferrin is a multifunctional protein with antimicrobial activity and others to health beneficial properties. The main aim of this work was to propose easy to use technique for lactoferrin isolation from cow colostrum ...
 • Měření a analýza elektrochemických signálů DNA 

  Štekovič, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje základní metody pro měření a analýzu DNA. V první části se zabírá popisu samotné DNA. V další části se věnuje principu získání DNA z daného vzorku jeho izolaci a čištění. Popisuje přístroje, ...