Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce jednoúčelového stroje pro broušení cihel LI CRETE 

    Hubálek, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelového stroje pro broušení betonových světlopropustných cihel LiCrete, které jsou novým designovým stavebním prvkem pro interiéry. Po odlití cihly je nutno provést ...
  • Konstrukce křížového stolu frézky 

    Hubálek, Tomáš
    Tato bakalářská práce se věnuje konstrukci křížového stolu frézky. Je zde krátká rešerše jednotlivých komponent, které se používají při konstrukci obráběcích strojů. Dále jsou zde uvedeni přední výrobci obráběcích strojů. ...