Now showing items 1-2 of 2

  • Hydroekologický monitoring a revitalizace malého vodního toku 

    Komendová, Denisa
    Práce se zabývá hydroekologickým monitoringem a revitalizací vodního toku Syrovinka v okrese Hodonín. V rámci hydroekologického monitoringu byl zhodnocen hydromorfologický stav vodního toku, což je součást hodnocení ...
  • Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov 

    Királ, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá šetrným hospodařením s vodou a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na srážkovou vodu, její kvalitu ...