Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Hubený, Petr
    Předmětem mé bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz a rozvoj podniku působícího v pohostinství. S tím souvisí vypracování analýz trhu, rizik, konkurence a navrhnutí organizačního, finančního a ...