Now showing items 1-8 of 8

 • Concept Of Electronic Control Of Polarization Reconfigurable HMSIW U-Slot Antenna 

  Hubka, Patrik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with a concept of electronic control of polarization reconfigurable Uslot half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) antenna. Switching between left handed circular polarization (LHCP) and linear ...
 • Digitálně řízený multifunkční filtr 

  Hubka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku využití digitálně řízených prvků ve formě digitálních potenciometrů v analogových obvodech na frekvencích vyšších než 1 MHz. Cílem práce je vytvořit plně digitálně řiditelný ...
 • Filtr na bázi SIW pracující v polovičním módu 

  Jackovič, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem pásmové propusti integrované v substrátu pracující v polovičním módu (HMSIW). Tato pásmová propust je navrţena jako symetrická, se čtvrtvlnnými rezonátory spojenými admitančními a ...
 • Linearly Polarized HMSIW U-slot Antenna for Off-body Communication 

  Hubka, Patrik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper, a linearly polarized U-slot half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) antenna for off-body communication is presented. It is based on a combination of a U– shaped slot etched in the HMSIW top wall and ...
 • Lineárně polarizovaná štěrbinová anténa pracující v blízkosti lidského těla 

  Hermány, Roman
  Tato bakalářská práce představuje lineárně polarizovanou štěrbinovou anténu pracující v blízkosti lidského těla. Základem práce je motiv štěrbinové antény typu U, vytvořený na vlnovodu integrovaném do substrátu pracujícím ...
 • Lineárně polarizovaná štěrbinová anténní řada na bázi HMSIW 

  Horák, Lukáš
  V této praci jsou představeny lineárně polarizované antenní řady na bázi HMSIW. První antenní řada se skládá ze čtyř slotů ve tvaru písmene U. Druhá antenní řada se skládá ze čtyř slotů ve tvaru písmene U a tří patchů, ...
 • Obdélníková flíčková anténa pro pásmo 60 GHz 

  Hubka, Patrik
  Cílem práce je navrhnout a realizovat obdélníkovou flíčkovou anténu pro frekvenční pásmo 60 GHz s impedančním přizpůsobením na 50 . V první části této práce jsou popsány všeobecné poznatky o mikropáskových anténách. Pozornost ...
 • Výkonový dělič pro frekvenční pásmo 10 GHz 

  Hanslík, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem děliče výkonu na bázi vlnovodu integrovaném do substrátu pracujícím v polovičním módu (HMSIW). Jsou zde popsány základní vlastnosti vlnovodů. V práci je popsán návrh a simulace dvou ...