Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie firmy 

    Hubrová, Kateřina
    Tématem diplomové práce je "Návrh marketingové strategie firmy". Práce se zabývá marketingovou komunikací, kde analyzuje stávající situaci firmy a podává doporučení, kterým by se mohla společnost řídit.