Now showing items 1-2 of 2

  • Design MP3 přehrávače 

    Hudáková, Kristína
    Praca pojednáva o návrhu designu moderného MP3 prehrávača s ohžadom na istú nadčasovosť, praktickosť a estetickú funkciu. Práca vychádza z historickej, technickej a designérskej analýzy MP3 prehrávačov dostupných na trhu ...
  • Design teleskopu 

    Hudáková, Kristína
    Diplomová práca sa zaoberá riešením designu zrkadlového astronomického teleskopu s dalekohladom typu Newton na Dobsonovej azimutálnej montáži. V práci sa zameriavam na návrh vhodných optických parametrov dalekohladu a ...