Now showing items 1-2 of 2

  • Imaginární krajiny 

    Hudcová, Veronika
    Obrazy vznikaly spojením atmosféry a vizuálních fragmentů mých snů a představ (imaginací), kdy jsem se zároveň snažila vyjádřit i pocit, který vizi provázel. Ne vždy však zdrojem inspirace byl vizuální zážitek. V několika ...
  • Strategie rozvoje rodinného vinařství 

    Hudcová, Veronika
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství Hrozínek s.r.o. První část práce je věnována vymezení teoretických pojmů souvisejících s danou problematikou. Druhá část se zabývá analýzou ...