Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vlivu modelu materiálu na mechanické vlastnosti plastových kompozitních dílců 

  Hudeček, Jan
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočtem mechanických vlastností částí světlometů. Dílce světlometu jsou definované pomocí dvou materiálových modelů lineárního materiálového modelu a materiálového modelu získaného ...
 • Depozice tenkých vrstev pomocí iontového naprašování IBS/IBAD 

  Hudeček, Jan
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nového transportního držáku paletky, která je určena pro depoziční aparaturu ústavu fyzikálního inženýrství, nazývanou jako „Kaufmann.“ Aparatura slouží k depozici ...
 • Možné aplikace vysokorychlostních kamerových systémů v průmyslu 

  Hudeček, Jan
  Tato práce se zaměřuje na vysokorychlostní kamery a jejich možné aplikace v průmyslu. Práce se zabývá popisem vysokorychlostních kamer, jejich historií a následným popisem jejich možných aplikacích v průmyslu spolu s ...
 • Zařízení pro děrování profilů 

  Hudeček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí děrovacího zařízení na děrování kontinuálně extrudovaného plastového profilu. Toto zařízení je součástí větší výrobní linky. V teoretické části této práce nalezneme úvod do extruze ...