Now showing items 1-3 of 3

 • Městská knihovna v Přerově 

  Hude, Pavel
  Architektonická studie Městské knihovny v Přerově na nábřeží řeky Bečvy. Jedná se o jednu ze 3 zvolených parcel po zimni analytické části. Kontkrétně parcela Na Marku.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Hude, Pavel
  Dotvoření nároží a nábřeží ulice polyfukčním objektem respektujícím okolí a vytvoření příjemných prostorů pro kolemdoucí i uživatele.Tvrdý beton- jemné nároží.
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Hude, Pavel
  Rozdělení území dvěmi osami-stavební a pochůzna.Prodloužení os formální části zahrady do nové.Křížení os vytyčuje prostory pro nové budovy a záhony.