Now showing items 1-5 of 5

 • Bouřky na letištích a za letu - pozorování a předpověď 

  Novozámský, Adam
  Tato práce je zaměřena na popsání konvekčních bouří a jevů, které ji provází. Okrajově se dotýká metod předpovědi bouřek, způsobů jejich pozorování a jednoduchých zásad, které by měl pilot při setkání s bouřkou za letu ...
 • Bouřky na letištích LKTB a LKMT a jejich předpověď 

  Ryba, Přemysl
  Tato bakalářská práce je zaměřena na nebezpečné jevy v letectví, na přítomnost bouřek v prostoru letišť Brno-Tuřany a Ostrava-Mošnov se zvláštním zřetelem na sledované období od roku 2005 do roku 2009 a jejich předpovídání.
 • Lavinové nebezpečí a záchranné práce 

  Šimčíková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o lavinovém nebezpečí a záchranných pracích. Je představeno lavinové nebezpečí, laviny, sněhová pokrývka a sněhové vrstvy. Dále je zpracována prevence lavinového nebezpečí s testy tvrdosti ...
 • Meteorologické faktory ovlivňující šíření kontaminovaného ovzduší 

  Hrušková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá různými meteorologickými faktory ovlivňující šíření kontaminovaného ovzduší. Ukazuje na hlavní zdroje kontaminace ovzduší v České republice. V práci jsou vysvětleny vlivy meteorologických podmínek ...
 • Určování dohlednosti na letištích v České republice 

  Smetka, Adam
  Tato práce se zabývá dohledností a jejím rozdělením podle meteorologického slovníku. Pojednává o vývoji systémů dráhové dohlednosti na letištích v České republice, popisuje systémy měření dráhové dohlednosti MITRAS, MIDAS ...