Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza chůze 

  Hudec, Jiří
  Práce popisuje funkci optického kamerového systému od společnosti Vicon, který detailně zaznamenává lidský pohyb. V medicíně se technologie snímání pohybu využívána v laboratořích chůze k analýze chůze. Ve spolupráci s ...
 • Analýza chůze 

  Hudec, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou lidské chůze pomocí kamerového systému Vicon. V prvních dvou kapitolách jsou diskutovány základní pojmy pro analýzu chůze spolu s principem metody pro její analýzu. Dále je diskutováno ...
 • Characterization of the Embryogenic Tissue of the Norway Spruce Including a Transition Layer between the Tissue and the Culture Medium by Magnetic Resonance Imaging 

  Kořínek, Radim; Mikulka, Jan; Hřib, Jiří; Hudec, Jiří; Havel, Ladislav; Bartušek, Karel (De Gruyter Open, 2017-02-25)
  The paper describes the visualization of the cells (ESEs) and mucilage (ECMSN) in an embryogenic tissue via magnetic resonance imaging (MRI) relaxometry measurement combined with the subsequent multi-parametric segmentation. ...
 • Elektrické vlastnosti kompozitních materiálů s mikročásticemi a nanočásticemi 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá sledováním a porovnáváním elektrických vlastností mikro a nanokompozitních materiálů na bázi epoxidových pryskyřic v závislosti na teplotě. Jsou sledovány teplotní závislosti ztrátového činitele, ...
 • Návrh chránění malé vodní elektrárny 

  Hudec, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chránění malé vodní elektrárny. V první části je zaměřena na poruchy a základní typy ochran. V následující části se zabývá chráněním generátorů. A v poslední části řeší samotný návrh ...
 • Sledování vlastností nanokompozitních materiálů 

  Hudec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlastností nanokompozitních materiálů na bázi epoxidových pryskyřic, výrobou vzorků a měřením jejich elektrických vlastností. V práci jsou sledovány teplotní závislosti ztrátového ...
 • Určení a vizualizace souřadného systému rohovky během implantace čočky 

  Hudec, Jiří
  Diplomová práce popisuje postup vložení polárního souřadného systému do video záznamu z operace šedého zákalu na oční klinice ve Zlíně. V teoretické části práce jsou diskutovány požadavky vzhledem k zobrazení polárního ...
 • Vizualizace výrobních podkladů ve firmě IFE Brno 

  Hudec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem efektivity vizualizace při zpracování pracovních postupů. Jsou zde stručně popsány základní programy, pomocí nichž se vytváří pracovní postup ve firmě IFE. Na příkladu součásti a ...