Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza provozu soustavy MVE Kníničky a MVE Komín 

  Novotný, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je popis soustavy malých vodních elektráren Kníničky – Komín a optimalizace provozu této soustavy pomocí vhodného matematického modelu. Pro uvedení do problematiky je na začátku práce zařazena ...
 • Characterization of the cavitating flow in converging-diverging nozzle based on experimental investigations 

  Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Gríger, Milan; Štefan, David (EDP Sciences, 2014-03-25)
  Cavitation phenomena occuring in converging-diverging nozzle (Venturi tube) are described in the paper. A closed test circuit with possibility to control both flow rate and static pressure level were used. Loss coefficient ...
 • Comprehensive Study Of Unsteady Pressure Pulsations Induced By The Spiral Vortex Structure In A Conical Diffuser 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Habán, Vladimír (Faculty of Technologies and Systems, 2015-09-09)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Dynamické radiální síly působící na oběžné kolo odstředivého čerpadla 

  Nováková, Naděžda
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou radiálních sil působících na oběžné kolo odstředivého čerpadla. Problematika je řešena na odstředivém čerpadle BETA 26. Jsou zde řešeny síly, které působí na hřídeli čerpadla. ...
 • Erozivní účinky kavitace 

  Jurečka, Martin
  Cílem této práce je seznámit technickou veřejnost obecně s erozivními účinky kavitace a možnosti jejich omezování. Dále je zde uvedeno naopak možné kladné využití kavitačního jevu v různých odvětvích lidského působení.
 • Experimental investigation of check valve behaviour during the pump trip 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Hudec, Martin (IOP Publishing, 2017-04-04)
  The paper is focused on the description of an experimental investigation of a nozzle check valve. Attention is paid to the behaviour during transitions when the flow is decelerating. Flow reversal is often accompanied with ...
 • Experimental investigation of the check valve behaviour when the flow is reversing 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Hudec, Martin; Pavlík, Václav (EDP Sciences, 2017-05-12)
  Check valve in a pipeline is supposed to prevent the reverse flow and to allow the flow in the positive direction. The construction of check valves follows these requirements, but the check valve must not cause pressure ...
 • Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging-diverging nozzle 

  Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Zubík, Pavel; Štefan, David (EDP Sciences, 2012-04-16)
  Paper presents results of the experimental research and computational modeling aimed on cavitating vortical structures induced by swirling flow. An experimental circuit was built with swirl generator and converging-diverging ...
 • Experimentální testování hydrocyklonu 

  Juráš, Filip
  Tato bakalárska práca sa venuje experimentálnemu testovaniu hydrocyklónu. Práca je zostavená do dvoch častí, v prvej, rešeršnej časti, sú popísané základné časti, rozmery, prevádzkové hodnoty testovaného hydrocyklónu na ...
 • Historie využití vodní síly v lokalitě Lobodice u Kojetína 

  Koutný, Vojtěch
  Energie je hnacím motorem ekonomik států po celém světě, bez jejího využití by nebylo možné dosáhnout tak velkého pokroku vědy a životního standardu. Ovšem, aby mohla být energie využita, musí nejprve vzniknout. Tato práce ...
 • Inovace laboratorní úlohy Vodní paprsek 

  Šimůnek, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nového experimentálního zařízení pro měření silového účinku vodního paprsku na různé tvarové plochy. První část této práce je zaměřena na teorii. Druhá část práce pojednává o samotných ...
 • Kavitační eroze 

  Lecnar, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje kavitační erozi a je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována rešerši kavitační eroze se zaměřením na mechanismy kavitačního opotřebení. V první kapitole této rešerše je ...
 • Klimatická změna a její vliv na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže 

  Hudec, Martin
  Diplomová práce popisuje aktuální probíhající klimatickou změnu a její dopady na vývoj vodohospodářského řešení zásobního objemu vybraného vodního díla. Vývoj klimatické změny a její ovlivnění vodního díla se prezentuje ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Hudec, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na marketingový mix rodinného vinařství. V teoretické části jsou definovány základní marketingové pojmy a proměnné marketingového mixu. V analytické části jsou detailně zpracované analýzy, na ...
 • Marketingový plán pro zábavní park 

  Hudec, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový plán pro zábavní park Permonium®, které je otevřené veřejnosti od roku 2012. Práce popisuje inovační prvky, které budou sloužit ke zvýšení atraktivnosti parku a k nárůstu ...
 • Měření průtoku 

  Chudý, Dávid
  Bakalárska práca systematicky predstavuje najpoužívanejšie prietokomery s dôrazom na zdroje neistoty merania. V praktickej časti bol upevňovací ultrazvukový prietokomer od spoločnosti FUJI ELECTRIC použitý pri laboratórnom ...
 • Modifikace experimentálního stendu pro testování kavitační eroze 

  Spielmann, Šimon
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kavitační eroze a modifikaci experimentálního stendu pro testování kavitační eroze. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to rešeršní část a část návrhovou. V rešeršní ...
 • Návrh zařízení pro testování atmosférických rezistorů 

  Kerek, Milan
  Táto práca sa zaoberá návrhom a výrobou testovacieho na testovanie a overenie správnosti prietokového koeficientu atmosférických rezistorov vyrábaných spoločnosťou IMI CCI Czech Republic. Atmosférický rezistor, tiež nazývaný ...
 • Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser 

  Štefan, David; Zubík, Pavel; Hudec, Martin; Rudolf, Pavel (EDP Sciences, 2014-11-18)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser 

  Štefan, David; Zubík, Pavel; Hudec, Martin; Rudolf, Pavel (EPJ Web of Conferences, 2015-05-06)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...