Now showing items 1-2 of 2

  • Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení 

    Aron, Lukáš
    Tato práce analyzuje ochranu citlivých dat na mobilních zařízeních a představuje metodu pro ochranu těchto dat před možností úniku informaci ze zařízení. Ochrana se zaměřuje na využívání zařízení, jak pro osobní účely, tak ...
  • Zákonné odposlechy: detekce identity 

    Polčák, Libor
    Komunikace předávaná skrze Internet zahrnuje komunikaci mezi pachateli těžké trestné činnosti. Státní zástupci schvalují cílené zákonné odposlechy zaměřené na podezřelé z páchání trestné činnosti. Zákonné odposlechy se v ...