Now showing items 1-2 of 2

  • Měření charakteristik podvozku vozidla během jízdy 

    Huf, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá systémy a postupy pro měření charakteristik podvozku vozidla během jízdy, dále také názorně dokazuje užitečnost měření v inženýrské praxi. Nejprve je rozebrán podvozek vozidla, následují ...
  • Rám valníkového přívěsu 

    Huf, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá napěťovou analýzou tandemového valníkového přívěsu TVL10. První část práce se věnuje popisu přívěsů a jejich částí. Druhá část představuje a hodnotí výsledky měření zrychlení a vibrací ...