Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza LoRaWAN provozu pomocí SDR 

  Jál, Michal
  Tato práce se zabývá implementací LoRaWAN snifferu za použití softwarové definovaného radia LimeSDR. A analýzou LoRaWAN komunikace za pomoci tohoto zařízení. Součástí práce je popis modulace LoRa a představení síťové vrstvy ...
 • Automatické testování systému BeeeOn 

  Wolfert, Richard
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou projektu Internetu vecí BeeeOn, návrhu a tvorbe jednotkových, integračných, systémových testov a ich automatizácii s využitím systému Kontinuálnej integrácie Jenkins CI. Teoretická ...
 • Autonomní řízení žaluzií 

  Kovařík, Viktor
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s vhodnými senzory umožňující detekovat změny počasí, dále bylo potřeba seznámit se s vybraným aktivním prvkem pro řízení žaluzií. V první části práce jsou popsány jednotlivé ...
 • Bezpečnostní analýza karet Mifare Classic 

  Bobčík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je studium bezpečnosti chytrých, bezkontaktních karet MIFARE Classic a analýza rizik spojených s jejich využíváním. Popisuje jednotlivé známé zranitelnosti v návrhu těchto karet a jejich šifrovacího ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Detekce bezpečnostních incidentů v Bluetooth sítích 

  Bárteček, Bronislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je detekovať bezpečnostné incidenty v Bluetooth Low Energy (BLE) sieťach. Bolo potrebné vytvoriť nástroj, ktorý by odhalil bezpečnostné problémy v zariadeniach a monitoroval aktivitu zariadení ...
 • Detekce zranitelnosti ze souboru Blueborne 

  Janček, Matej
  Táto práca sa zaoberá tvorbou automatickej metódy na detekciu Blueborne zraniteľností v Android zariadeniach. V riešení bola použitá metóda, ktorej základné fungovanie je z vyvolania pretečenia pamäti na zariadení. Následne ...
 • Inteligentní dům se senzory třetích stran 

  Tisovčík, Peter
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s vybranými bezrátovými senzory využívajícími Z-Wave a OASiS protokol a vytvořit jednotné rozhraní pro BeeeOn systém, které umožní komunikaci s vybranými prvky. V teoretické ...
 • Server pro sběr senzorických dat a řízení aktivních prvků 

  Halaj, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou komunikácie so vzdialenými senzormi a aktívnymi prvkami v systéme inteligentnej domácnosti s názvom BeeeOn. Práca popisuje systém BeeeOn, jeho jednotlivé časti a princíp pôvodnej ...
 • Server pro sběr senzorických dat a řízení aktivních prvků 

  Halaj, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou komunikácie so vzdialenými senzormi a aktívnymi prvkami v systéme inteligentnej domácnosti s názvom BeeeOn. Práca popisuje systém BeeeOn, jeho jednotlivé časti a princíp pôvodnej ...
 • Support for RADIUS Protocol in SSSD 

  Hujňák, Ondřej
  Moderní trendy ve správě uživatelů ve firemních prostředích směřují k centralizovaným řešením jako je LDAP či Active Directory. Ověřování uživatelů vůči těmto úložištím v Unix-like systémech je dostupné buď přes PAM moduly, ...
 • Systém pro rozpoznávání APT útoků 

  Hujňák, Ondřej
  Práce se zabývá APT útoky, což jsou cílené a profesionálně vedené útoky vyznačující se dlouhou dobou trvání s využitím pokročilých technik. Práce shrnuje dosavadní znalosti o APT útocích a je v ní navrženo sedm symptomů ...
 • Výkonový tester databází 

  Šulaj, Martin
  Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie nástroja na meranie výkonnosti relačných databáz a následné preukázanie jeho funkčnosti. Výsledný nástroj je logicky rozdelený do 4~častí, pričom každá časť môže fungovať nezávisle. ...
 • Zabezpečená brána pro bezdrátové IoT protokoly 

  Hošala, Martin
  Táto práca bola zameraná na vytvorenie funkčného prototypu zabezpečenej brány pre bezdrôtové IoT protokoly s využítím BeeeOn IoT Gateway. Na vytvorenie výsledného riešenia bolo potrebné analyzovať existujúce zabezpečovacie ...