Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie spolku 

    Hrazdírová, Natálie
    Diplomová práce se zabývá inovací marketingové strategie spolku se zaměřením na uspořádání akce „Den Princezen“. V teoretické části vymezuje pojmy týkající se neziskové organizace, marketingu, marketingové strategie a ...