Now showing items 1-20 of 28

 • Charakterizace hyaluronanu a jeho interakcí s tenzidy ultrazvukovou spektroskopií a densitometrií 

  Hurčíková, Andrea
  This disertation thesis is focused on the study of physico-chemical interactions of hyaluronan (with molecular weights from 10 to 1750 kDa) with cationic surfactants measured using uncommon technique named high resolution ...
 • Charakterizace karagenanu densitometrií 

  Poledňáková, Halina
  Denzitometricky byla zkoumána hustota roztoků karagenanu v závislosti na koncentraci a teplotě roztoků. Následně byla zkoumána ultrazvuková rychlost rovněž denzitometricky a pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým ...
 • Charakterizace katanionických vesikulárních systémů s využitím HRUS 

  Kopřivová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá katanionickými vesikulárními systémy, které by mohly v budoucnosti sloužit jako nosiče léčiv nebo genů. Tyto systémy jsou připraveny kationaktivními tenzidy CTAB a DDAC, anionaktivním tenzidem ...
 • Charakterizace medicínských biopolymerů ultrazvukovou spektroskopií 

  Jugl, Adam
  Pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením byly zkoumány vlastnosti roztoků hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti v závislosti na koncentraci a teplotě roztoku. Dále byl zkoumán vliv iontové síly na vlastnosti ...
 • Charakterizace pektinu ultrazvukovou spektroskopií 

  Trtek, Jan
  Pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením byly zkoumány vlastnosti roztoků pektinu o různé koncentraci ve vodě. Dále byl zkoumán vliv rozpouštědla na změny chování pektinu v 0,15 M vodném roztoku chloridu ...
 • Charakterizace tenzidu CAE 

  Obršlíková, Monika
  CAE je kationtová povrchově aktivní látka, která je odvozená od DL-pyrrolidon karboxylátu, L-argininu a mastné kyseliny. Využívá se především v kosmetickém průmyslu. V současné době není známa přesná hodnota kritické ...
 • Gelace hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu kyselinou citronovou 

  Martinková, Martina
  Diplomová práce pojednává o gelaci hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu netoxickým síťovacím činidlem – kyselinou citronovou. Nejprve byl optimalizován postup gelace samotné hydroxyethylcelulózy s kyselinou citronovou. Po ...
 • Hyaluronan hydrogels 

  Vaculíková, Hana
  V této diplomové práci byla optimalizována příprava agarózo-želatinových hydrogelů s přídavkem různých koncentrací nízkomolekulárního a vysokomolekulárního hyaluronanu a poté byly u nich zkoumány viskoelastické vlastnosti ...
 • Hydrogely aminodextran-tenzid - fázový diagram 

  Daňková, Kristýna
  Tato bakalářská práce pojednává o studiu hydrogelových systémů založených na bázi fyzikálních interakcí opačně nabitých částic, konkrétně kladného polyelektrolytu se záporně nabitým tenzidem. Podle vizuálního vyhodnocení ...
 • Hydrogely hylauronan-tenzid - fázový diagram 

  Gruberová, Eliška
  Tato práce se zabývá prozkoumáním fázové separace v systému hyaluronan-kationtový tenzid v modelu fyziologického roztoku 0,15 M NaCl vedoucí ke vzniku gelu. K tvorbě gelu byly použity nejčastěji využívané koncentrace ...
 • Interakce dextranu s tenzidem SDS 

  Kolenová, Milada
  Pred samotnou charakterizáciou interakcií dextranu s tenzidom SDS boli skúmané vlastnosti roztoku dextranu vo vode a v chloride sodnom. Najprv boli merané denzitometricky, pričom bola skúmaná ich hustota a ultrazvuková ...
 • Interakce hyaluronanu s DNA 

  Sklenářová, Renáta
  Diplomová práce se zabývá studiem možných interakcí mezi hyaluronanem (HA) a plasmidovou DNA (pDNA). Plasmidová DNA byla izolována z E. coli JM 109 (pUC19) a resuspendována v TE pufru stejně jako vysokomolekulární hyaluronan. ...
 • Interakce hyaluronanu s tenzidem CAE 

  Trtek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na studium interakcí mezi hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s tenzidem CAE. Tato povrchově aktivní látka nemá dané přesné složení a není známa ani její molekulová hmotnost. Jedním ...
 • Kombinace hyaluronanu a kolagenu v medicínských přípravcích 

  Vaculíková, Hana
  V této práci byla zkoumána hustota a ultrazvuková rychlost roztoků kolagenu v ultra čisté deionizované vodě a roztoků kolagenu s hyaluronanem v ultra čisté deionizované vodě. Hustota byla měřena denzitometricky při různých ...
 • Optimalizace podmínek postupu gelace hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu pomocí kyseliny citronové 

  Burešová, Natálie
  Bakalářská práce se zabývala hydrogely, které mají výhodu v zadržení velkého množství vody, to umožňuje velké možnosti aplikací, například v medicíně. Reaktanty síťovací reakce byl hyaluronan a hydroxyethylcelulóza. Síťovacím ...
 • Příprava a charakterizace komplexů železa s aminokyselinami 

  Bednárová, Paula
  Táto bakalárska práca sa zameriava na prípravu a charakterizáciu komplexov železa s aminokyselinami. Práca je v teoretickej časti sústredená na rozobratie železa ako esenciálneho prvku v organizmoch, na jeho schopnosť ...
 • Příprava stabilních přírodních BB krémů a zkoumání jejich vlastností 

  Kolenová, Milada
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť prírodný BB krém, ktorý by okrem dostatočnej hydratácie, chránil pokožku pred slnečným žiarením, zjednocoval jej farebný tón a zároveň dostatočne prekrýval prípadné nedokonalosti. ...
 • Studium interakcí hyaluronan-aminokyseliny 

  Jugl, Adam
  Diplomová práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s aminokyselinami argininem, lysinem, argininem hydrochloridem a 6-aminokapronovou kyselinou. Předpokládají ...
 • Systém kolagen-hyaluronan v koloidním stříbře 

  Sklenářová, Renáta
  Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku roztoků hyaluronanu a kolagenu v koloidním stříbře. Tyto roztoky polysacharidu a proteinu byly připravovány v několika koncentračních řadách, které byly analyzovány densitometrem ...
 • Teplotní závislost karagenanu a hyaluronanu 

  Poledňáková, Halina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na teplotní závislost -karagenanu, nízkomolekulárního hyaluronanu (250–450 kDa) a vysokomolekulárního hyaluronanu (1 500–1 750 kDa) ve vodném prostředí. Pro popis změn vlastností těchto ...