Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomika domácího venkovního bazénu 

    Hurban, Dominik
    V tejto bakalárskej práci sú zanalyzované všetky potrebné náklady na prevádzku domáceho vonkajšieho bazéna. Pri jednotlivých položkách sú uvedené ceny. Zvolené sú dve bazénové riešenia a pre tie je vyrátaná päťročná ...
  • Projekční návrh regeneračního ohříváku napájecí vody teplárny spalující biomasu 

    Hurban, Dominik
    Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je projekčný návrh nízkotlakového regeneračného ohrievača napájacej vody. Bol vykonaný tepelný a hydraulický výpočet tohto zariadenia. Následne je podrobne popísaný spôsob regulácie ...